Leagues in Iraq:

  • Iraqi League
  • Iraqi League Final Stages
  • Iraqi League Group 1
  • Iraqi League Group 2
  • Primer League